Verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Deze maatregel omvat verminderd gebruik van herbiciden, pesticiden en kunstmest. Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) past perfect in dit plaatje: gedurende de teelt doet u regelmatig waarnemingen en indien behandeling nodig is, kiest u voor de minst schadelijke middelen voor uzelf, de consument en het leefmilieu, bij voorkeur niet-chemisch. Bij gebruik van deze producten moet dus niet enkel gekeken worden naar het effect op het te bestrijden fenomeen, maar ook naar het effect op het bodemleven, nuttige insecten, … Bij verminderd gebruik van kunstmest, kijken we dan weer in de richting van precisielandbouw.

Dit verminderde gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt ondersteund door de andere FAB-maatregelen. Goed beheer van randen en houtkanten trekt nuttigen aan die gewasbeschermingsmiddelen overbodig maken. Werken aan mestkwaliteit geeft een lagere behoefte aan kunstmest.

Interessante links:

Geïntegreerde gewasbescherming (Dep. Landbouw en visserij Vlaanderen)

Protecting insect pollinators from pesticide risk (Agricology)

Promoting healty crop growth on farm (LEAF)