Functionele agrobiodiversiteit verdient zijn plaats in het Vlaamse landbouwbeleid Beleidsaanbevelingen en demonstratie (Nederlands)

Haebeeckhoeve, Herseltseweg 11, 2430 Laakdal

08 juli 2022

15:30

0,00

Het Vlaamse consortium van het Interreg-NWE project ‘FABulous Farmers’ nodigt Minister Brouns samen met landbouwers uit voor een terreinbezoek in Laakdal. Heel wat landbouwers passen Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) maatregelen toe. Daarmee verhogen ze de biodiversiteit op en rond hun percelen en genieten ze zelf ook van de voordelen in hun bedrijfsvoering. FAB maakt het dus mogelijk om productiviteit en verduurzaming van de landbouw te combineren. Tijdens deze toelichting en demonstratie tonen we wat de drijfveer is voor landbouwers en de meerwaarde voor de maatschappij. Met de 10 beleidsaanbevelingen wil het consortium de minister aanmoedigen om meer aandacht te hebben voor FAB in het beleid. Door FAB-maatregelen te stimuleren, verlaagt de drempel om in te zetten op FAB. Minister van landbouw, Jo Brouns licht de visie van het kabinet toe. Tijdens het terreinbezoek zullen projectresultaten zoals ze nu voorliggen toegelicht worden.

Programma:

 • 15u30: Welkom – Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Landbouw- en Plattelandsbeleid
 • 15u40: Toelichting project FABulous Farmers – Bart Schoukens, Boerennatuur Vlaanderen
 • 15u50: Toelichting beleidsaanbevelingen – Katrien Geudens, Hooibeekhoeve
 • 16u05: Visie Boerenbond – Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond
 • 16u15: Visie kabinet – Jo Brouns, minister van landbouw
 • 16u30: Terreinbezoek
  • Toelichting projectresultaten FAB bloemenranden – Felix Wäckers, Biobest
  • Toelichting effect bodemmaatregelen – Gert Van de Ven, Hooibeekhoeve
 • 17u30: Afsluitend netwerkmoment

Deelname is gratis, maar inschrijving verplicht via deze link.