Niet-kerende grondbewerking

Bij niet-kerende grondbewerking wordt de bodem niet geploegd, maar enkel losgewerkt. Dit heeft een positief effect op het bodemleven: hun habitat wordt immers niet jaar na jaar verstoord. Een stabiel bodemleven zorgt voor een goede structuur van de bodem en verbeterde bodemvruchtbaarheid, waardoor deze luchtiger is en het waterhoudend vermogen van de bodem vergroot. Hierdoor kan de bodem meer water opnemen in natte periodes en blijft dit langer beschikbaar in droge periodes. 

Interessante links:

Project Leve(n) de bodem (Nederlands)

Rekentool voor brandstofverbruik (Duits)

Publicatie over bodemvruchtbaarheid (Duits)

Machinerie voor niet-kerende bodembewerkingen (Engels)

Verschillende niet-kerende methodes (Greenotec) (Frans)

Ploegen of niet, Soil Association (Engels)