Agroforestry of boslandbouw

Boslandbouw is een teeltsyteem waarbij landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd worden met de productie van houtige gewassen op hetzelfde perceel. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende lagen, zowel boven als onder de grond, om zo licht, water en nutriënten efficiënter te benutten. Bomen kunnen zorgen voor een gezondere bodem, hogere opbrengsten en geven een thuis aan vele diersoorten.

Interesting links:

Agroforestry (Soil Association)

Agroforestry (Research trust)

Agroferestry in Vlaanderen

Afinet (Agroforestry innovation network)