Beheer van houtkanten

De functie van houtkanten is veelzijdig. Houtkanten kunnen zorgen voor een geschikt habitat voor nuttigen (bestuivers, plaagbestrijders). Vaak gaat het hier dan over de overwinteringsplaats van deze nuttigen. Met een geschikte combinatie van kruidenrijke randen en houtkanten creëer je de optimale leefomstandigheden. Een doordachte keuze van de gebruikte soorten is hier echter noodzakelijk: je wil natuurlijk geen schadelijke soorten aantrekken! Naast deze insecten kunnen ook vogels en klein wild hier voedsel en nestplaatsen vinden. De kapfrequentie heeft een grote invloed op deze laatste.

Bij het beheer van de houtkanten komt veel houtig materiaal vrij. Deze bron van organisch materiaal kan gebruikt worden om het organische stofgehalte van je bodem te verhogen (zie inbreng van organische stof). Wanneer het materiaal niet op het eigen land gebruikt kan worden, zijn er mogelijkheden om het te verwerken tot groene energie.

Houtkanten verminderen erosie. Deze barrière houdt water en zand tegen en zorgt op deze manier mee voor minder afspoeling van organische stof en nutriënten.

En dan hebben we nog niet gesproken over de landschappelijke waarde van de houtkanten!

Interesante links:

Bringing hedgerows back into the farm business (Agricology)

Relaxed cutting regimes (Agricology)

Harvesting woodfuel from hedges (Agricology)