FAB-ondersteunende maatregel: gebruik van fysische en biologische gewasbescherming

Dit is geen FAB-maatregel op zich, maar kan de andere FAB-maatregelen versterken. Door gebruik te maken van fysische en biologische gewasbescherming in plaats van chemische, heeft dit minder negatieve impact op de nuttigen die zich vestigen in en rond uw veld. De aanwezigheid van deze nuttigen heeft dan weer een positieve invloed op de controle op plagen, waardoor minder ingrepen nodig zijn en zo ontstaat een positieve spiraal.

 

Interessante links:

Geïntegreerde gewasbescherming (Dep. Landbouw en visserij Vlaanderen, Nederlands)

Protecting insect pollinators from pesticide risk (Agricology, Engels)

Promoting healty crop growth on farm (LEAF, Engels)

Voorkomen van bodemverdichting (Terranimo, meerdere talen)

Veldgids natuurlijke vijanden, ontwikkeling en kenmerken (HoGent en PC Sierteelt, Nederlands en Engels)