Randenbeheer

In eerste instantie wordt bij akkerranden gedacht aan bloemenkanten die nuttigen (bestuivers, plaagbestrijders) aantrekken. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, moet de akkerrand niet per se aan de rand van de akker liggen. Indien het in uw situatie interessanter is om een bloemenstrook aan te leggen midden op uw veld (omdat dit deel bv. minder productief is), dan mag dat natuurlijk ook! Net zoals bij de houtkanten is ook hier een doordachte keuze van de gebruikte soorten noodzakelijk om te vermijden dat je geen schadelijke soorten aantrekt.

Een tweede belangrijke functie van akkerranden is de akkerrand als bufferstrook. Dit is een strook gelegen tussen de akker en een waterloop waarbij deze strook niet wordt bemest en er geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Doel van deze strook is om uitspoeling van nutriënten of gewasbeschermingsmiddelen naar de waterloop te voorkomen. Deze strook wordt wel ingezaaid en er kan dus ook hier een doordachte keuze van de soorten gebeuren, zodat deze een positieve invloed heeft op de rest van het veld.