Vruchtwisseling

Bij vruchtwisseling komen verschillende gewassen na elkaar en over de jaren heen op het veld. Dit in tegenstelling tot gemengde teelten waarbij gewassen op hetzelfde moment naast elkaar op het veld staan. Door verschillende teelten te gebruiken, wordt het risico voor de landbouwer gespreid, maar dit heeft ook een gunstig effect op de bodem. Doordat niet elk jaar dezelfde teelt op het veld staat, krijgen bodempathogenen minder kans om zich te ontwikkelen. Verschillende beworteling zorgt ook voor een betere ontwikkeling van het bodemleven. Ten slotte zien we ook een vermindering van de onkruiddruk.

Interessante links:

Crop rotation and its ability suppress perennial weeds (Agricology)

Soil management (Agricology)

Scenariofiches vruchtwisseling (LCV)