Mengteelten

We spreken van mengteelten wanneer meerdere teelten samen voorkomen op een veld. Dit kan gaan van kruidenrijk grasland, over mozaiekteelt tot strokenteelt. Het doel hierbij is dat de teelten een gunstige invloed hebben op elkaar. Dit kan op een directe manier zijn doordat bepaalde gewascombinaties een hogere opbrengst dan de teelten afzonderlijk , maar ook indirect. Zo kan klaver in grasland zorgen voor stikstoffixatie, zorgen verschillen in worteldiepte bij kruidenrijk grasland voor een betere bodemstructuur of vinden de nuttige insecten steeds schuilplaatsen door steeds delen van de bodem bedekt zijn.