Mengteelten

We spreken van mengteelten wanneer meerdere teelten samen voorkomen op een veld. Dit kan gaan van kruidenrijk grasland, over mozaiekteelt tot strokenteelt. Het doel hierbij is dat de teelten een gunstige invloed hebben op elkaar. Dit kan op een directe manier zijn doordat bepaalde gewascombinaties een hogere opbrengst dan de teelten afzonderlijk , maar ook indirect. Zo kan klaver in grasland zorgen voor stikstoffixatie, zorgen verschillen in worteldiepte bij kruidenrijk grasland voor een betere bodemstructuur of vinden de nuttige insecten steeds schuilplaatsen door steeds delen van de bodem bedekt zijn.

Een interessant project over mengteelten is 'strokenteelt' (Nederland). Het strookteeltproject gebruikt nieuwe grootschalige strookproeven om te zien of gewasdiversiteit de belofte kan waarmaken om een robuust, op planten gebaseerd voedselproductiesysteem te creëren. Hier (Engels) vindt u een presentatie met de resultaten van het project.

Een ander interessant project over mengteelten is ReMIX. Het doel van dit project is het herontwerpen van Europese teeltsystemen op basis van soortenmengsels. ReMIX zal de voordelen van soortenmengsels benutten om meer diverse en veerkrachtige akkerbouwsystemen te ontwerpen, waarbij gebruik wordt gemaakt van agro-ecologieprincipes en de multi-actoraanpak van EIP-Agri wordt gehanteerd.

Hier vindt u de resultaten van het project (Frans).