Groenbedekkers / Vanggewassen

Het doel van een groenbedekker is om de bodem tussen twee teelten te bedekken, zodat er minder afspoeling kan plaats hebben en er zodoende minder organische stof verloren gaat. Bijkomend kan de groenbedekker stikstof en andere nutriënten uit de bodem halen, waardoor deze niet uitspoelen. In dat geval spreken we van een vanggewas. 

Groenbedekkers kunnen op verschillende momenten worden ingezaaid. Zaai na de hoofdteelt is de meest gekende vorm. Bij late oogst geeft dit echter een beperkte keuze in soorten en een hoe later gezaaid, hoe slechter de ontwikkeling van de groenbedekker. Daarom kan ook de keuze worden gemaakt om een groenbedekker tussen de teelt te zaaien (bv. gras tussen mais). Deze groenbedekker kan samen met of na de hoofdteelt gezaaid worden. Voordeel hierbij is dat de groei van de groenbedekker reeds vroeger gestart is, waardoor deze beter tot ontwikkeling komt. Daarbij geeft de groenbedekker een bescherming aan de bodem tijdens de oogst van de hoofdteelt.

Interessante links:

Brochure Meer groenbedekker, meer mais (LCV)

Opportunities for cover crops in conventional arable rotations (AHDB Cereals & Oilseeds)

Cover crops (NIAB TAG)