Mestkwaliteit

Mest komt voor in vele vormen. Belangrijk hierbij is dat de mest kan worden opgenomen door de plant, zodat de nutriënten niet kunnen uitspoelen. Hoe kunnen we de mest op de beste manier bij de plant krijgen? We bekijken verschillende methodes: door de mest zo dicht mogelijk bij de plant toe te dienen, door andere mestsoorten te gebruiken (mengsels, digestaat), door de zaaiafstanden van de planten aan te passen. Een betere opname betekent immers een beter gewas en minder uitspoeling!

Een optimale bemesting houdt rekening met de 4J's. Dit betekent dat de bemesting uitgevoerd wordt met de juiste mestsoort en juiste dosis, op het juiste tijdstip, met de juiste bemestingstechniek. 

Interessante links:

Digestate and compost (Agricology) (Engels)

Optimale bemesting - Begeleidingsdienst Betere bodem- en waterkwaliteit (B3W) (Nederlands)