Ondersteunende tools

Het is niet altijd eenvoudig om als landbouwer de beste keuzes te maken voor jouw gewas en veld. Er zijn zeer veel ondersteunende tools op de markt, al dan niet betalend, die jou hierbij kunnen helpen. Sommige zijn zeer uitgebreid, andere zeer specifiek. Hier vind je een aantal tools die zinvol zijn bij de selectie, implementatie of opvolging van de FAB-maatregelen.

Een overzicht vind je hier.

Nog enkele publicaties die je kunnen helpen bij implementatie en monitoring:

  • Hier zijn een paar tips en links over hoe je veranderingen kunt plannen en de impact kunt bijhouden. (Engels)
  • Hier vind je een rapport over het gebruik van ondersteunende tools door landbouwers. (Engels)

PlantNet: Plant identificatie

Met behulp van deze applicatie kan je planten identificeren door ze te fotograferen met je smartphone. PlantNet zorgt ervoor dat je verschillende soorten planten kunt identificeren en er meer over kunt leren. Het gaat over alle planten in de natuur: bloemen, bomen, grassen, coniferen, varens, wijnstokken en cactussen.

Je vindt deze app in de Google Play Store.

iNaturalist

Met deze applicatie kan je insecten, planten en dieren identificeren en delen met een globaal netwerk. De app werd ontwikkeld door 'California Academy of Sciences' en 'National Geographic Society'. 

Je vindt deze app in de Google Play Store.

OneSoil Scouting

Deze gratis applicatie geeft toegang tot satellietbeelden en geolocatie informatie om gewascondities te bepalen en potentiële probleemgebieden te identificeren.

Je vindt de app terug in de Google Play Store.

Plantix

Met behulp van Plantix kan je ziektes, plagen en tekorten herkennen aan de hand van een foto. 

Je vindt de app in de Google play store.

WaterAware

Met behulp van deze applicatie kan je het risico op uitspoeling van actieve stoffen van de bodem naar waterlichamen voorspellen. De inschatting is gebaseerd op de (voorspelde) weersomstandigheden, de bodemvochtigheid en het bodemtype. Deze app is ontworpen als beslissingstool voor mensen die werken met actieve stoffen die als vervuilend beschouwd worden. 

Je vindt de app terug in de Google Play Store.

HydroColor: Waterkwaliteit

HydroColor is een applicatie waarmee je de waterkwaliteit kan bepalen aan de hand van je smartphone's digitale camera. De waterkwaliteit wordt bepaald door de reflectie van natuurlijke waterlichamen.

De app vind je terug in de Google Play Store.

Soilapp

Via de SOILapp kan je observaties over de bodemkwaliteit verzamelen, visualiseren en delen. De bodemkwaliteit bepaal je door middel van de spade-test methode. De spade-test is een veelgebruikte, kwalitatieve methode om de bodemcondities te bepalen. 

De app vind je terug in de Google Play Store.