Association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique (FR)

AC3A is een interregionale organisatie die boeren en landbouwbedrijven ondersteunt bij het aangaan van de huidige uitdagingen (milieu, productiviteit, beleid). De activiteiten omvatten het opzetten van lokale ontwikkelingsinitiatieven, opleidingen en nieuwe inzichten vanuit onderzoek. Kernthema's zijn relaties tussen de agrarische sector en regionale overheden, circulaire economie en sociale acceptatie. AC3A werkt samen met onderzoekers, beleidsmakers, ondernemers (waaronder boeren) uit verschillende sectoren.

Contactpersoon: clara.diebolt@ac3a.chambagri.fr

Subpartners

In het project werkt AC3A samen met Chamber of Agriculture of Pays de la Loire (CAPL), Chamber of Agriculture of Brittany (CRAB) and Chamber of Agriculture of Normandy (CRAN).

 

Bezoek de website