Boerennatuur Vlaanderen (BE)

Boerennatuur Vlaanderen is een netwerkorganisatie van groepen landbouwers die agro-milieumaatregelen uitvoeren binnen een economisch landbouwbedrijf. De activiteiten van Boerennatuur Vlaanderen zijn gericht op het adviseren van boeren op het gebied van biodiversiteit, landschap, bodem- en waterbeheer, het faciliteren van samenwerking en netwerken met andere actoren, het ontwikkelen van innovatieve projecten en beleidsadvies. In het bestuur van Boerennatuur Vlaanderen zijn boerengroeperingen, Vlaamse boerenbonden Boerenbond & Algemeen Boerensyndicaat en landbouw- en natuurbesturen vertegenwoordigd.

Contactpersoon: Bart.Schoukens@boerennatuur.be

Subpartners

Binnen het project werkt Boerennatuur Vlaanderen samen met de Hogeschool Gent (HOGENT) en Innovatiesteunpunt vzw (Innovatiesteunpunt voor Agrarische en Plattelandsontwikkeling).

Bezoek de website