Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (BE)

EV ILVO verricht multidisciplinair, innovatief en onafhankelijk onderzoek gericht op een economisch, ecologisch en sociaal duurzame landbouw en visserij. Via dit onderzoek vergaart ILVO fundamentele en toegepaste kennis die van vitaal belang is voor de verbetering van producten en productiemethoden met het oog op kwaliteitscontrole en de veiligheid van eindproducten, en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis voor sectorontwikkeling en landbouwbeleid voor landelijke gebieden.

Contactpersoon: Lies.Messely@ilvo.vlaanderen.be

Bezoek de website