Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica / Universiteit van Amsterdam (NL)

Het instituut beschikt over expertise op het gebied van ecologie en evolutiebiologie, fysische geografie en milieuchemie. Het onderzoek bij IBED is erop gericht te ontrafelen hoe ecosystemen in al hun complexiteit functioneren, en hoe ze veranderen als gevolg van natuurlijke processen en menselijke activiteiten. Het departement Evolutie en Populatiebiologie (EPB) focust zich op de populatie- en evolutiedynamiek van interacties tussen soorten, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van succesvolle biologische bestrijdingsprogramma's.

Contactpersoon: P.C.J.vanRijn@uva.nl

Subpartners

Binnen het project werkt IBED samen met Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL) en Stichting Collectief Hoeksche Waard (St CHW). 

Bezoek de website