Provincie Antwerpen (BE)

De provincie Antwerpen is een beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke niveau. Taken die een regionale aanpak vereisen, vormen de kerntaak van de provincie. De provincie is verantwoordelijk voor verschillende taken: duurzaam milieubehoud, economie, toerisme, landbouw, erfgoed, mobiliteit en ruimtelijke ordening. De provincie gebruikt een gebiedsgerichte aanpak om problemen op te lossen en kansen te benutten op regionaal niveau, samen met verschillende belanghebbenden.

Contact: Sander.DRAGT@landschapsparkdemerode.be

Subpartners

Binnen het project werkt de provincie Antwerpen samen met Rurant. 

Bezoek de website