Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (NL)

ZLTO is een Zuid-Nederlandse organisatie van 16.000 boeren. Het is onderdeel van LTO Nederland (50.000 boeren) en actief lid van Copa Cogeca, de Europese boerenorganisatie. ZLTO richt zich op verbetering van de sociale en economische situatie van boeren door middel van vertegenwoordiging, vorming en training, individuele ondersteuning en begeleiding van de leden. ZLTO ontwikkelt en begeleidt initiatieven voor de leden om een goed evenwicht te creëren tussen landbouwbeheer en milieu.

Contactpersoon: Wico.Dieleman@zlto.nl

Bezoek de website