FAB-maatregelen

FAB? Wat is dat?

Functionele agrobiodiversiteit (FAB) is de biodiversiteit die nuttig is voor de landbouw. Denk aan bestuivers, bodemleven... Wanneer we deze actief gaan inzetten, spreken we van een FAB-maatregel. Dit is dus het gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akker om zo bestuiving, plaag- en ziektebestrijding, bodem- en waterkwaliteit in percelen te verbeteren. Binnen FABulous Farmers mikken we hierbij op 10 FAB-maatregelen. Alle info is hieronder per FAB-maatregel gebundeld.