Alles begint met goede, eerlijke mest!

Een belangrijk onderdeel van mest is de organische stof. Dit geeft niet enkel voeding aan je teelt, maar ook aan je bodemleven! Hier kan je zien hoe dit gebeurt op Wimpole (UK) door National Trust.