Artikel - Bevordering van nuttige organismen voor plaagbestrijding en bestuiving in open teelten

Artikels

Landbouwgebieden bieden een leefomgeving voor een brede waaier aan soorten waarbij veel soorten ook afhankelijk zijn van dit agro-ecosysteem. Tegelijk is de landbouw afhankelijk van de ecosysteemdiensten die geleverd worden door soorten in het systeem, zoals bestuivers en natuurlijke plaagbestrijders. Andere organismen dragen bij aan de onderdrukking van ziekten of onkruiden of aan de nutriëntencyclus en de waterhuishouding. De groepen organismen die deze ecosysteemdiensten leveren worden wel “functionele groepen” genoemd. 

Dit rapport geeft een overzicht hoe nuttige organismen voor plaagbestrijding en bestuiving in open teelten bevorderd kan worden. Je kan het hele rapport hier lezen (enkel in Nederlands).