Artikel - Omzetting van voedergewassen met behulp van elektriciteit - Negatieve effecten op regenwormen en veranderingen in labiele koolstoffracties

Artikels

Er is dringend behoefte aan de ontwikkeling en het gebruik van innovatieve, conservatieve methoden voor onkruidbestrijding en voederconversie in het veld om het gebruik van herbiciden te verminderen en de nadelen van mechanische methoden te overwinnen. Onlangs zijn er elektrische methoden op de markt gebracht. Hoewel deze methoden veelbelovende resultaten lijken op te leveren wat betreft de versterving van ongewenste planten, zijn de neveneffecten tot nu toe niet geëvalueerd. De resultaten van deze wetenschappelijke studie kunnen hier worden gelezen.