Britse Beleidsnota

Beleidsnota's

Dit beleidsdocument van de Britse FABulous Farmers (FAB) partners was bedoeld om Defra te helpen haar toezeggingen na te komen om publieke goederen te leveren in het kader van het 25-jaren Milieuplan. De nadruk lag specifiek op het Landbouw Transitie Plan (ATP), met een speciale verwijzing naar de Environmental Land Management Scheme (ELM). ELM is de nieuwe manier voor de overheid om landbouwers en landbeheerders overheidsgeld te betalen voor het produceren van publieke goederen; er zullen betalingen worden gedaan voor de levering door landbeheerders van landmanagementacties die bijdragen aan:

  • Schoon en overvloedig water
  • Gezonde lucht
  • Bescherming tegen en beperking van milieurisico's
  • Bloeiende planten en wilde dieren
  • Vermindering van en aanpassing aan klimaatverandering
  • Schoonheid, erfgoed en betrokkenheid bij het milieu

Defra staat open voor het concept van co-ontwerp voor de componenten van ELMs, die bestaan uit de Sustainable Farming Incentive (SFI), het Local Nature Recovery (LNR) en het Landscape Recovery (LR). De belangrijkste lessen uit het FAB-project zijn direct relevant voor wat er tot nu toe bekend is over ELM's en zijn daarom van waarde voor Defra. Door middel van dit document en de bijlagen bieden de UK FAB partners hun steun aan Defra en de bijbehorende uitvoerende instanties.

Je kunt het hele beleidsdocument hier lezen.