FAB in het beleid

Het FABulous Farmers-project werkt ook samen met lokale actoren, burgers, beleidsmakers en bedrijven om FAB breder te verankeren in de samenleving, het beleid en de markten. Om dit te helpen bereiken hebben we onder andere een EU-beleidsdocument geschreven en gelanceerd. In dit beleidsdocument doen we zeven beleidsaanbevelingen aan de Europese beleidsmakers.

Deze aanbevelingen zullen het gebruik van FAB-maatregelen door landbouwers ondersteunen en de beleidsvoorwaarden creëren die nodig zijn om de landbouwkundige, ecologische en maatschappelijke voordelen van FAB te realiseren.

Als u de beleidsnota wilt lezen of ons beleidsevenement wilt bekijken, waar we de EU-beleidsnota in een online conferentie hebben voorgesteld, ga dan hier naar onze website.

Partners from five of the countries participating in the project (BE, NL, LUX, UK and FR) are currently working on national policy papers based on the recommendations of the EU policy paper. These national policy papers will also be presented at national policy events.