Franse Beleidsnota

Beleidsnota's

In het kader van het Europese Interreg-project FABulous Farmers werden er acht aanbevelingen voor het overheidsbeleid geformuleerd door d'Association des Chambres d'Agriculture (AC3A) om te werken aan de verspreiding van de FAB-maatregelen. De beleisnota is hier terug te vinden.