Gunstig voor landbouwers en de omgeving!

Het implementeren van FAB-maatregelen komt niet alleen landbouwers ten goede doordat ze minder afhankelijk zijn van externe inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, het is ook goed voor de omgeving. Om de milieuprestaties van FAB-oplossingen te meten, hebben we een rapport gemaakt, dat:

  • De methoden om de milieuprestaties van FAB-oplossingen te meten bespreekt. De nadruk ligt op biodiversiteit, bodem en waterkwaliteit;
  • Wetenschappelijke benaderingen identificeert die op het niveau van het landbouwbedrijf kunnen worden gebruikt en door landbouwers of adviseurs kunnen worden toegepast;
  • Bepaalt hoe deze meetbenaderingen kunnen worden geïntegreerd in regionale of nationale monitoring en hoe deze ondersteund kunnen worden.

Lees het volledige verslag hier.