Masterclass - Vruchtwisseling

Webinars en filmpjes

Tijdens deze masterclass bekijken we de mogelijkheden van vruchtwisseling of teeltrotatie in Noord-West Europa, voornamelijk voor melkveehouders.

Presentaties:

  • Positieve effecten van vruchtwisseling (Gilles Altmann, IBLA Luxembourg)
  • Ontwerp van vruchtwisselingsscenario's (Aline Vandewalle, Chambre d'agriculture Pays de la Loire)
  • Veldproeven rond vruchtwisseling (Katrien Geudens, Hooibeekhoeve)