Nederlandse Adviesnota

Beleidsnota's

Noord-Brabant/Zeeland -  Begin maart bood ZLTO-bestuurder Joris Baecke de Nederlandse adviesnota aan aan de gedeputeerden Elies Lemkes-Straver (Brabant) en Jo-annes de Bat (Zeeland). In deze adviesnota staan de aanbevelingen die de Nederlandse partners van het FABulous Farmers project doen voor de herziening van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

De beleidsnota is hier terug te vinden.