Rapport: Evaluatie van bestaande goede praktijken en methodologieën voor FAB-gemeenschapsparticipatie

Artikels

In het rapport geven we een overzicht van goede praktijkinstrumenten en methodologieën die kunnen worden gebruikt om de betrokkenheid van de FAB-gemeenschap te stimuleren, met uiteindelijk een drievoudig doel:
1. het bevorderen van de ontwikkeling van een goede relatie tussen de burgers en de boeren, gebaseerd op wederzijds begrip,
2. de burgers informeren over de rol die ze kunnen spelen in het duurzame beheer van FAB, en
3. het creëren van een gunstig klimaat voor de toepassing en implementatie van FAB-oplossingen door de landbouwers.

Je kan het volledige rapport hier lezen.