Rapport - Functionele agrobiodiversiteit, de meerwaarde voor teler en milieu

Artikels

Dit rapport bevat een kosten-batenanalyse voor telers die deelnemen aan het project FABulous farmers in Nederland. Het is opgesteld tijdens een stageperiode waarbij gebruik is gemaakt van de opgedane kennis op de onderwijsinstelling en de opgedane kennis in de praktijk tijdens de stageperiode.

Je kan het volledige rapport hier lezen.