Rapport - Studie van verschillende bedrijfsmodellen

Artikels, Verdienmodellen

Dit document geeft een overzicht van twaalf innovatieve bedrijfsmodellen gebaseerd op functionele agrobiodiversiteitsmaatregelen, die zijn geïmplementeerd en getest door landbouwers in Noordwest-Europa, in de pilotgebieden van het Fabulous Farmers project.

Je kan het volledige rapport hier lezen.