Rapport: evaluatie-instrumenten en -methoden gebruikt tijdens evenementen voor burgers in de FAB-proefregio's

Artikels

In dit project werden veel bijeenkomsten georganiseerd. In dit rapport geven we een overzicht en een evaluatie van de burgerevenementen voor boeren die georganiseerd werden in de FAB-proefregio's. Meer specifiek bespreken we de gebruikte instrumenten en methoden.
Ter herinnering: deze bijeenkomsten werden georganiseerd om de betrokkenheid van de gemeenschap te stimuleren, met uiteindelijk een drievoudig doel:
1. het bevorderen van de ontwikkeling van een goede relatie tussen de burgers en de boeren, gebaseerd op wederzijds begrip,
2. de burgers informeren over de rol die ze kunnen spelen in het duurzame beheer van FAB, en
3. het creëren van een gunstig klimaat voor de goedkeuring en implementatie van FAB-oplossingen door de boeren.

Je kan het volledige rapport hier lezen.