Toekomst voor akkerranden in Hoeksche Waard?

Artikels

Akkerranden zijn nuttig! Afhankelijk van hun samenstelling hebben ze een positieve invloed op bestuiving, plaagbestrijding, waterkwaliteit, akkervogels of biodiversiteit in de brede zin van het woord. Hoewel het nieuwe GLB al deze zaken zou moeten aanmoedigen, vrezen we dat er in de Hoeksche Waard, waar reeds meer dan 20 jaar ervaring is met deze randen, veel akkerranden kunnen verdwijnen. Hoe dit komt, lees je hier!