Vertreksituatie van het duurzaamheidsniveau van landbouwbedrijven

Artikels

Een van de hoofddoelen van het FABulous Farmers project is het implementeren van FAB-maatregelen op bedrijven en deze te evalueren op hun ecologische prestaties en economische winstgevendheid, met als doel de afhankelijkheid van externe inputs te verminderen. Dit gebeurt door het maken van een duurzaamheidsevaluatie op bedrijfsniveau. Het resultaat van de eerste duurzaamheidsevaluatie bij de start van het project zou dus een uitgangssituatie kunnen opleveren over het duurzaamheidsniveau op het bedrijf en in de regio. Hierdoor kunnen mogelijke zwakke punten op het bedrijf en in de regio worden geïdentificeerd en kunnen regio's in het project met elkaar worden vergeleken. Op basis hiervan kunnen de FAB-maatregelen die in elke regio worden geïmplementeerd specifiek worden aangepast aan de situatie in de projectregio.

U kunt het volledige rapport hier lezen.

Tags: PG-tool