Vilt TeeVee: Functionele agrobiodiversiteit

In het Pajottenland (Belgium) wordt een speciaal bloemenmengsel ingezaaid om nuttige insecten aan te trekken.