Wat zit er in die bloemenrand? Deel 5 - Monitoren van insecten in de bloemenrand

Deze webinar (Nederlands) over bloemenranden focust op 5 onderdelen:

  • Inzaai en beheer van bloemenranden
  • Functies van bloemenranden
  • Samenstellen van bloemenranden
  • Herkennen van nuttige insecten
  • Monitoren van insecten in de bloemenrand