Webinar - Vruchtwisseling in het kader van IPM en bodemvruchtbaarheid (Nederlands)

Tijdens deze webinar gaan we dieper in op de voordelen van teeltrotatie, oftewel vruchtwisseling. Er worden linken gelegd met de opbrengst, de organische koolstofopbouw in de bodem, het beheersen van de onkruiddruk en beheersing van ziekten en plagen bij de teelt van voedergewassen.

De webinar werd opgenomen en kan hier herbekeken worden:

Deel 1: Vruchtwisseling in het kader van IPM en praktische gebruik vruchtwisselingsscenario’s 2.0 : ing. Joos Latré, Proefhoeve Bottelare HOGENT-UGENT

Deel 2: Vruchtwisselingsscenario’s : evolutie organische-koolstofgehalte en stikstofbalans : Ir. Mia Tits , Bodemkundige Dienst van België

Deel3: Beheersing onkruiden, ziekten en plagen in een vruchtwisselingsperspectief : ing. Gert Van de Ven, Hooibeekhoeve/LCV

Deel 4: Beheersing van Rhizoctonia solani op een rundveebedrijf : Dr. Ir. Eva Wambacq, Proefhoeve Bottelare HOGENT-UGENT

 

De webinar werd georganiseerd binnen de projecten:

- Demonstratieproject 4J-principe van vruchtwisseling bij mais: Juiste teelt, juiste plaats, juiste techniek, juiste opbrengst

- Interreg NWE-project FABulous Farmers

- Demonstratieproject IPM in de akkerbouw

 

Georganiseerd door: LCV vzw, Hooibeekhoeve, Bodemkundige Dienst van België en Proefhoeve Bottelare (UGent/HoGent) in samenwerking met Agrocampus