Kosten en financiële baten

De kosten van het beheer van hagen hebben betrekking op:

 • Aanplant
 • Onderhoud
 • Oogsten van houtsnippers

De baten zijn:

 • Oogsten van hout en vruchten
 • Verrijking van de bodem via bladval (koolstof en mineralen), koolstofopslag
 • Vermindering van watererosie
 • Vermindering windsnelheid (winderosie en schade aan gewassen)
 • Ecologische functies - andere wilde dieren
 • Schaduw voor het vee
 • Geïntegreerde gewasbescherming
 • Invloed op gewasopbrengst 
 • Bouwen aan het landschap

Voor meer informatie over de baten, zie 'Interacties en effecten'

Aanplant

De kosten voor het aanleggen van een nieuwe haag variëren aanzienlijk en zijn afhankelijk van een groot aantal factoren. De belangrijkste kosten waar je rekening mee moet houden zijn:

 • Bomen - de dichtheid, de boomsoort en de grootte en vorm van de boom zullen de kosten aanzienlijk beïnvloeden.
 • Bescherming van de bomen - het type bescherming dat u nodig heeft zal afhangen van de predatoren die u in de omgeving heeft. Het is ook belangrijk om de kosten van de paal of stok mee te rekenen die deze bescherming zal ondersteunen. De kosten van de boombescherming zullen vaak hoger zijn dan de kosten van de boom zelf.
 • Onkruidbestrijding - sproeien of mulchen van de grond onder de houtkant zijn.
 • Arbeid - het planten van bomen kan veel werk met zich meebrengen en de keuze om de bomen te planten met eigen arbeidskrachten of met aannemers zal een aanzienlijke invloed hebben op de totale kosten.
 • Omheining - het kan nodig zijn om een omheining langs de haag te plaatsen om de nieuwe haag van het vee te scheiden terwijl de haag zich aan het vestigen is.

 

Onderhoud

Het John Nix Pocketbook van 2021 schat dat Britse aannemers £38,97/uur rekenen voor het knippen van hagen met een klepelschaar en £50,67 voor een knipbeurt met een zaagblad. De kosten voor het leveren van deze diensten met de hand zijn naar schatting iets hoger, maar bieden veel meer flexibiliteit. De aannemerstarieven voor aanleggen van 'dode' houtkanten worden geraamd op £16,25/meter.

Oogsten van houtsnippers

De kosten en prijzen van de producten verschillen aanzienlijk van regio tot regio en zijn afhankelijk van de gebruikte machines, de arbeidskosten en de soort houtsnippers. Over het algemeen zijn de kosten van de houtsnipperproductie hoger dan de inkomsten uit de houtsnipperproductie, zoals blijkt uit het voorbeeld uit Vlaanderen uit 2022:

 • de kosten om houtsnippers te oogsten bedragen +- 46 euro/ton en de verkoopprijs van natte houtsnippers is 20 EU/ton, wat resulteert in een verlies van +- 26 euro/ton
 • kosten voor de productie van droge houtsnippers: 130-138 euro/ton en een verkoopprijs van droge houtsnippers van 80 euro/ton, wat een verlies van 50-58 euro/ton oplevert.

De waarde van houtsnippers neemt echter toe. Als het bedrijf de houtsnippers gebruikt als brandstof, is er de mogelijkheid om de energiekosten aanzienlijk te verlagen. 

 

Interessante links:

Houtbrandstof oogsten uit haagkanten (Agricology) (English)