Fysische gewasbescherming

Mechanische onkruidbestrijding

Mechanische onkruidbestrijding vraagt doorgaans een systeem benaderende strategie. Indien men enkel mechanisch en niet chemisch gaat bestrijden, is de keuze van groenbedekker, vruchtwisseling,.. zeer belangrijk.

Artikel over machines bij mechanische onkruidbestrijding (Telen met toekomst, Duurzaam telen begint bij jou, Nederlands)