Webinars

Masterclass - Randenbeheer

Tijdens deze masterclass bekijken we de voordelen van (bloemen)randen langs percelen. De functies, implementatie en het beheer van de (bloemen)randen in Noord-West Europa worden besproken. 

Presentaties:

  • "Bloeiende perceelsranden als natuurlijke gewasbescherming" door Paul van Rijn (Universiteit van Amsterdam)
  • "Bloemenranden: Zaaien & beheer" door Mathias d'Hooghe (Boerenatuur Vlaanderen)

Deze masterclass werd gegeven in het Engels

Wat zit er in een bloemenrand?

Boerennatuur Vlaanderen organiseerde een webinar over wat een bloemenrand net inhoudt (5 delig). Deze webinar werd in het Nederlands gesproken.

Je kan deze webinar hier terug vinden: 

Masterclass - Benefits of flower margins

In deze video's kan je de masterclass over de voordelen van bloemenranden herbekijken. De masterclass werd opgesplitst in 2 delen.

  • Deel 1: Analyse van de sociale kosten en baten van bloeiende akkerranden, resultaten van de Hoeksche Waard (NL) - Ton de Nijs (RIVM)
  • Deel 2: Geïnformeerd gebruik van bloemenstroken om de voordelen voor productieve landbouw en biodiversiteit te maximaliseren; Nuttige insecten bevorderen en plagen verminderen - Felix Wackers (Biobest)

Webinar - Resultaten van de monitoring in de bloemenranden in de Hoeksche Waard (NL)

Dit webinar van FABulous Farmers gaat over hoe u de biodiversiteit in en rond uw akker stimuleert, met als effect meer natuurlijke plaagbestrijding en een betere bodem- en waterkwaliteit. U ontdekt tijdens dit webinar welke positieve effecten akkerranden hebben, waarom er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en hoe de biodiversiteit er baat bij heeft.

Dit webinar over het de resultaten van het Interregproject NWE FABulous Farmers in de Hoeksche Waard werd op 22 juni 2022 georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam, Stichting Collectief Hoeksche Waard en Biobest in samenwerking met Communicatiebureau de Lynx.

Spreektaal: Nederlands, ondertiteling: Engels