Soortenkeuze

Groenbedekkers kunnen in drie categorieën worden ingedeeld: grasachtigen, bladachtigen en vlinderbloemigen. Ze hebben allemaal hun kwaliteiten!

Door een weloverwogen keuze te maken kan de groenbedekker helpen bij

  • plaagbestrijding
  • verhoging van de organische stof in de bodem 
  • verbetering van de bodemkwaliteit 
  • verminderde erosie 
  • verhoogde waterkwaliteit 

 

Deze websites kunnen u helpen bij de soortenkeuze:

levendebodem.eu (Nederlands)

Brochure 'Functionele leidraad groenbedekkers bij maïs' (Nederlands)

Protect'eau (Frans)

Multifunctionalitieit van ondergezaaide gewassen (Frans)

Arvalis soortenkeuze (Frans)

Een meer complexe keuze van soorten (Frans)

Factsheets over de verschillende soorten(Frans)

De keuze in samenstelling van je groenbedekker (Frans)

 

Grasachtige soorten

Grasachtige soorten brengen veel koolstof aan. Ze ontwikkelen een enorme hoeveelheid biomassa (boven en onder de grond). Ze kunnen grote hoeveelheden stikstof opnemen, maar ze doen dat vrij traag. Ook na het inwerken in het veld in het voorjaar, gaat de afgifte van stikstof langzaam.

Bladrijke soorten

Bladrijke soorten kunnen snel grote hoeveelheden stikstof opnemen. Door hun diepe wortels kan dit vanuit diepere bodemlagen gebeuren ten opzichte van de grasachtige soorten. De stikstof komt snel vrij na inwerking. De hoeveelheid gegenereerde biomassa, en daarmee de hoeveelheid koolstofvastlegging in de bodem, is lager dan bij grasachtige soorten. Sommige bladrijke soorten bieden mogelijkheden bij de bestrijding van plagen.

Vlinderbloemigen

Vlinderbloemigen vormen een aparte categorie. De bacteriën die in hun wortels leven, kunnen stikstof uit de lucht binden. Ze hebben vaak diepe wortels, wat nuttig is voor de opname van stikstof en andere elementen uit diepere lagen. De bijdrage aan de aanvoer van organische stof is beperkt.

Mengsels

Door mengsels van soorten uit de diverse categorieën te gebruiken, kunt u "het beste van twee werelden" combineren. Een combinatie van grasachtige en bladrijke soorten, bijvoorbeeld, zorgt voor een hoge koolstofvastlegging en een goede stikstofopname.