Zaaiafstanden

Maïs

Uit proeven van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw (LCV, België) blijkt dat een kleinere rijafstand (minder dan 75 cm) tussen de maïsrijen, ruitenzaai of het Deltarow-principe van Lemken het zetmeelgehalte in de maïs en de totale opbrengst van de maïs kunnen doen toenemen. De organische meststof kan optimaler door de maïs worden gebruikt, zodat minder kunstmest nodig is. Uit de proeven is echter gebleken dat een kleinere rijafstand niet noodzakelijk tot een lager nitraatresidu leidt.

Meer hierover is te vinden in dit artikel: 'Andere rijafstanden in maïs voordelig, maar geen garantie voor lager nitraatresidu' (Nederlands).