Ondiep kerend

Ondiep kerend

Bij ondiepe kerend werken wordt de bodem minder intensief en/of minder diep bewerkt dan bij ploegen.

In de BeNeLux wordt ondiep kerend werken afgeraden vermits zware oogstmachines toch tot verdichte lagen kunnen leiden en zo een lagere opbrengst teweeg kan brengen. 

In Nederland werd er een systeem ontwikkeld genaamd 'Niet-kerende-Grondwerking' (NKG). Het systeem is gebaseerd op een diepe verticale grondwerking (25-35 cm) en ondiep mengen van de bodem (4-12 cm).

Onkruidbestrijding kan een uitdaging zijn in een ondiep kerend systeem. In dit artikel wordt informatie gegeven over de biologische bestrijding van akkerdistel (Nederlands).

3-4-5 methode

ZLTO (NL) heeft een systeem ontwikkeld waarmee de input van gewasbeschermingsmiddelen verlaagd kan worden. Deze methode heet de '3-4-5 methode'. De techniek omvat het aanleggen van een vals zaaibed, op deze manier wordt er een goed resultaat behaald qua onkruidbestrijding. 

3-4-5 staat voor 3 keer, maximum 4 cm diep en herhalen op dag 5. Op deze manier wordt er een intensief bewerkte toplaag bekomen met hoge concentraties in organisch materiaal. Er werden met deze methode goede resultaten bekomen in de bestrijding van insecten, onkruiden en bodemgerelateerde ziekten.

In de actieve mulchlaag in de toplaag van de bodem kan het bodemleven humus, humuszuren en fulvozuren produceren, dewelke de groei van de planten ondersteunen. Dit type van toplaag zorgt er ook voor dat mechanische onkruidbestrijding efficiënt kan gebeuren en zorgt ervoor dat de bodem langer berijdbaar blijft door de goede doorlaatbaarheid.

Het belang van groenbedekkers

Groenbedekkers en hun wortelexudaten nemen, samen met gravende bodeminsecten, de rol op zich om de bodem te beluchten en aggregaten te vormen. De bodemstructuur gevormd door het wortelstelsel van de groenbedekkers, zorgt ervoor dat de gewassen dieper kunnen wortelen en beter aan water en nutriënten kunnen. Waterinfiltratie zal beter zijn en erosie wordt beperkt. Door het verhoogde gehalte aan organische stof in de bodem wordt het water ook beter vastgehouden.

Overwinterende groenbedekkers kunnen echter een probleem vormen in systemen met gereduceerde bodembewerkingen. Grassen en vlinderbloemigen zijn moeilijk om te vernietigen, zeker zonder herbiciden. Er zijn echter verschillende mechanische strategiën voorhanden. Het belangrijkste doel is om de planten op ongeveer 3-5 cm af te snijden. Het bovenste plantdeel moet worden gescheiden van het wortelstelsel. Om de voordelen van de groenbedekkers ten volle te benutten, moet de bodembewerkingen minimaal gehouden worden. 

FIBL vernietigen van luzerne, klaver en gras (Duits).

Strip-till

Strip-till is een speciale vorm van grondbewerking. Aan de hand van deze techniek bewerk je enkel de stroken waarin gezaaid gaan worden. De overige delen van de bodem blijven onbewerkt.