Getuigenissen

 

 

 

Getuigenis van een landbouwer

Landbouwer Kris Jacquemyn geeft zijn visie op vruchtwisseling. Kris is veehouder in proefgebied 'de Merode' in Vlaanderen (België).
(Taal: Nederlands, ondertitels: Nederlands, Engels, Frans, Duits)

De voordelen van vruchtwisseling

Gert Van de Ven (Hooibeekhoeve) vertelt over vruchtwisseling en wat de voordelen daarvan zijn. Hij bespreekt een aantal voorbeelden uit zijn ervaring met experimenten op de Hooibeekhoeve. Verminderde onkruiddruk en opbouw van organische stof in de bodem zijn enkele belangrijke voordelen van vruchtwisseling. Ook het probleem van hoge nitraatresidu's kan met vruchtwisseling worden vermeden.
(Taal: Nederlands, ondertitels: Nederlands en Engels)

Hennep in de rotatie

In Vlaanderen bevatten heel wat bodems fosfor. Om overmatige uitspoeling naar het oppervlaktewater te vermijden, kunnen gewassen geteeld worden om het fosfor te capteren en vast te leggen in de plant. Afvoeren van de plant betekent dan dus een afvoer van fosfor van het perceel. In deze video bespreekt An Schellekens (LCV - Hooibeekhoeve) de mogelijkheden van hennepteelt in Vlaanderen. Hennep is uitermate geschikt om fosfor uit te mijnen door een diep wortelstel, droogteresistentie en goede jeugdgroei. Daarnaast levert het natuurlijke vezels die een groeiende afzetmarkt kennen. 
(Taal: Nederlands, ondertitels: Nederlands en Engels)

De voordelen van graan in de teeltrotatie

In deze video overloopt Gert Van de Ven (LCV - Hooibeekhoeve) de verschillende voordelen van graan in een teeltrotatie. De bodem blijft begroeid, graan wordt vroeg geoogst, het koolstofgehalte in de bodem kan opgebouwd worden, … Het graan hoeft ook niet als droge korrel geoogst te worden. Het kan ook gemaaid worden in het voorjaar en als GPS (gehele plant silage) ingekuild en gevoederd worden aan het rundvee. Nadien kan het graan verder ontwikkelen tot een volwaardig graangewas voor een nieuwe GPS-snede of zelfs een oogst van droge korrel.
(Taal: Nederlands, ondertitels: Nederlands en Engels)