Voor- en nadelen voor de landbouwer

Koolstof

Een monocultuur (bijvoorbeeld met maïs) kan de bodem koolstofhoeveelheid verminderen. Met een gevarieerde vruchtwisseling (groenbedekkers, vruchtwisseling,...) kan de koolstofcapaciteit van de bodem worden verhoogd. Een verhoogde koolstofcapaciteit heeft vele voordelen; de bodemvruchtbaarheid zal toenemen, de watercapaciteit zal toenemen (minder risico op erosie en een verhoogde weerbaarheid van de bodem tegen droogtes), het bodemleven zal toenemen, de bodemstructuur zal verbeteren...

Controle van ziektes en plagen

Een meer gediversifieerde vruchtwisseling of kleinere oppervlakten met hetzelfde gewas op een bedrijf lopen minder risico op aantasting of infectie dan grote oppervlakten met hetzelfde gewas. Een goede vruchtwisseling voorkomt de dominantie van pathogenen en onkruiden door hun levenscyclus te verstoren door hun verschillend groeigedrag, verschillende data van zaaien en verschillende bestrijdingsmethoden, of die nu chemisch of mechanisch zijn. 

     Vruchtwisseling (Foto: Hooibeekhoeve)

Onkruidcontrole

Verschillende gewassen hebben verschillende onkruidrisico's en kennen verschillende beheersmethoden. Hierdoor kunnen bij een lange vruchtwisseling veel verschillende technieken worden gebruikt, waardoor het risico vermindert dat één onkruid de overhand krijgt.

Meer informatie: Vruchtwisseling en de mogelijkheid om meerjarige onkruiden te onderdrukken (Agricology) (Engels)

Uitspoelen van elementen

Met een slimme vruchtwisseling kunt u het risico van uitspoeling van nutriënten verminderen. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van voederbieten in een voedergewasrotatie. Zij hebben een lang groeiseizoen, wat leidt tot een hogere stikstofopname dan bijvoorbeeld door maïs of gras. Na het scheuren van grasland zijn voederbieten hierdoor een goede keuze om het risico op stikstofuitspoeling te verminderen.

 

 

 

 

 

 

Voederbieten zijn een goede keuze als volgteelt na gescheurd grasland (Foto: Hooibeekhoeve) 

Financiƫle zaken

Sommige van de voordelen van vruchtwisseling zijn niet te kwantificeren, zoals de spreiding van de werklast en minder tijdsdruk bij het zaaien en oogsten. Er zijn ook voordelen voor de gezondheid van de gewassen doordat ze groeien in een gezondere bodem. Andere voordelen, zoals minder stikstofbemesting in granen na bonen, verhogen de winstgevendheid van de hele rotatie. Een goede vruchtwisseling zou ook de last van onkruid, plagen en ziekten moeten verminderen, waardoor de bestrijdingskosten dalen en het risico op resistentie tegen gewasbeschermingsmiddelen bij gebruik afneemt. Een grotere gewasdiversiteit maakt het ook mogelijk beter bestand te zijn tegen de druk van de markt.