Webinars

Masterclass: Hoe kan je van je teeltrotatie een succesverhaal maken?

Tijdens deze masterclass bekijken we de mogelijkheden van vruchtwisseling of teeltrotatie in Noord-West Europa, voornamelijk voor melkveehouders.

Presentaties:

  • Positieve effecten van vruchtwisseling (Gilles Altmann, IBLA Luxembourg)
  • Ontwerp van vruchtwisselingsscenario's (Aline Vandewalle, Chambre d'agriculture Pays de la Loire)
  • Veldproeven rond vruchtwisseling (Katrien Geudens, Hooibeekhoeve)

Taal: Engels

Webinar vruchtwisseling in het kader van IPM en bodemvruchtbaarheid

Tijdens deze webinar gaan we dieper in op de voordelen van teeltrotatie, oftewel vruchtwisseling. Er worden linken gelegd met de opbrengst, de organische koolstofopbouw in de bodem, het beheersen van de onkruiddruk en beheersing van ziekten en plagen bij de teelt van voedergewassen.

De webinar werd opgesplitst in 4 onderdelen, waarvan dit het eerste is: 

Vruchtwisseling in het kader van IPM en praktische gebruik vruchtwisselingsscenario’s 2.0 : ing. Joos Latré, Proefhoeve Bottelare HOGENT-UGENT

De webinar werd georganiseerd binnen de projecten:

  • Demonstratieproject 4J-principe van vruchtwisseling bij mais: Juiste teelt, juiste plaats, juiste techniek, juiste opbrengst
  • Interreg NWE-project FABulous Farmers
  • Demonstratieproject IPM in de akkerbouw 

Georganiseerd door: LCV vzw, Hooibeekhoeve, Bodemkundige Dienst van België en Proefhoeve Bottelare (UGent/HoGent) in samenwerking met Agrocampus

Taal: Nederlands