Landschapspark De Merode (BE)

De Merode is een samenwerkingsverband tussen 3 provincies, 9 gemeenten, natuur- en landbouworganisaties en particuliere partners. Het doel van de vereniging is om de omgevingskwaliteit van het Merodegebied op een duurzame en samenhangende manier te ontwikkelen door: 1 het koesteren van de kernkwaliteiten van het de Merodegebied, 2 het versterken van de regionale economie van het Merodegebied, 3 het creëren van samenwerkingen met de inwoners, 4 het duurzaam verankeren van de exploitatie van de vereniging voor de toekomst.

Wij streven naar een evenwicht tussen de verschillende gebruikers van het gebied: de natuur zelf, de recreanten, de boeren en de ondernemers. Het behoud van de verschillende landschapstypen en de rijke biodiversiteit, de openstelling voor het publiek en verschillende vormen van recreatie, zonder de draagkracht van het gebied te overschrijden, zijn kernwaarden van onze vzw.

Contactpersoon: Sander.DRAGT@landschapsparkdemerode.be

Bezoek de website