Soil Association (UK)

Soil Association is een vooraanstaande liefdadigheidsorganisatie voor biologische landbouw in het Verenigd Koninkrijk en komen er op voor duurzaam voedsel en duurzame landbouw. We hebben een uitgebreid ledenaantal, waarvan ongeveer 1000 boeren die biologisch gecertificeerd zijn.

 Soil Association werkt samen met duizenden boeren om agroecologische productiesystemen, met nadruk op FAB, te promoten. Dit doen ze door kennisuitwisseling, steun aan boergestuurde innovaties dankzij het Innovative Farmers network, certificering van biologische boerderijen en marktontwikkeling voor hun producten door het promoten van een duurzame publieke aanbesteding in duizenden scholen en publieke instellingen. Gewapend met onze ervaringen en bewijzen, voeren we campagne voor politieke maatregelen die agroecologische landbouwsystemen mogelijk maken.

Binnen FABulous Farmers richten we ons op de pilootgebieden South West of England en Pembrokeshire, maar ondersteunen we ook de andere UK partners, National Trust en Centre for Ecology and Hydrology, in de twee andere pilootgebieden in UK.

We willen ons netwerk van landbouwers uitbreiden met landbouwers van de pilootgebieden die meer over FAB willen leren en dit willen implementeren op hun boerderijen. De lerende netwerken die we opzetten in de pilootgebieden zullen ondersteund worden door het Innovative Farmers Programme waarbij landbouwers, met de steun van een onderzoeker, nieuwe technieken testen.

Soil Association heeft veel publieke leden, wat nuttig zal zijn bij de integratie van FAB in de gemeenschap en bij de uitvoer van de citizen science ativiteiten die georganiseerd worden om de officiële monitoring over de impact van de FAB-maatregelen aan te vullen.

Ons beleidsteam zal mee de beleidsontwikkeling rond FAB op UK-niveau opvolgen.

Contactpersoon: KStill@soilassociation.org

Subpartners

In het project werkt Soil Association samen met Farm Carbon Cutting Toolkit (FCCT). FCCT is een landbouworganisatie die land- en tuinbouwers praktische manieren aanbied bij de reductie van broeikasgasemissies, verbeteren van de bodemkwaliteit en een veerkrachtig bedrijf. Twee gratis tools worden aangeboden: een koolstofteller (carbon calculator) die inzicht geeft in de koolstofbalans op het bedrijf en een toolkit rond reductie van emissies en verbeterde opslag. FCCT is betrokken in een onderzoeksproject rond on-farm meting en management van koolstofopslag in de bodem.

 

Bezoek de website