Voederbieten: hoe kies je het beste ras voor jouw bedrijf?

Artikels

Voederbieten staan terug meer en meer in de belangstelling. Op vijf jaar tijd is het areaal in Vlaanderen met zo’n 20% toegenomen. In Nederland is het areaal in die periode zelfs verzesvoudigd! Een verplichting van de 3e teelt vanuit het GLB ligt mee aan de basis, maar de gunstige invloed op de bodemkwaliteit, het klimaatrobuuste gewas en het smakelijke voer dat ze leveren, zorgen ervoor dat voederbieten de plaats in het bedrijf krijgen die ze verdienen.

Om tot een geslaagde teelt te komen, is naast een goede teelttechniek ook de rassenkeuze van belang. Door hun waarde in de vruchtwisseling werden in het kader van FABulous Farmers rassenproeven voor voederbieten uitgevoerd. In dit artikel werden deze gebundeld met de resulaten van andere rassenproeven uit Vlaanderen (Hooibeekhoeve en ILVO). Op die manier kan je het ras kiezen dat best past bij jouw bedrijf!

Lees hier het volledige artikel (Nederlands).