Juridische aspecten

Verenigd Koninkrijk

Voor sommige aanplantingsprojecten in het VK is een milieueffectbeoordeling vereist. De bedoeling hiervan is ervoor te zorgen dat de aanplant van de bomen geen negatieve gevolgen heeft, zoals het verlies van zeldzame soorten, grote gevolgen voor het landschap of schade aan archeologische kenmerken. Deze eisen gelden vooral voor grootschalige bosaanplantingen, maar zijn vaak ook vereist voor bosbouw op boerderijen en agroforestryprojecten. Kleine voorstellen (minder dan 0,5 ha) en projecten op minder kwetsbare gronden worden geacht geen vergunning nodig te hebben, hoewel dit niet gegarandeerd is. Het is raadzaam professionele hulp in te roepen als u niet zeker bent.

België

Meer over de wetgeving inzake agroforestry in België, vindt u hier.

Frankrijk

Voor een agroforestryproject is de toestemming van de eigenaar vereist, vooral als het gericht is op de productie van hout.

In alle gevallen moet erop worden toegezien dat er zich geen ondergrondse voorzieningen op het perceel bevinden (glasvezel, pijpleiding, gasleiding, drinkwaterleiding ....). Zo nodig moet een boomvrije bufferzone worden ingesteld die, afhankelijk van het soort netwerk, 20 tot 50 m breed kan zijn.

Nederland

Meer informatie over Agroforestry in Nederland, vindt u terug via de website van Agroforestry Nederland.